Xã hội

Người dân mong muốn có thêm những chính sách hỗ trợ đồng bào miền núi

Người dân mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đảng sẽ đề ra những quyết sách đúng, tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển toàn diện và có thêm chính sách hỗ trợ đồng bào miền núi.
Chính trị

Khép dần khoảng chênh lệch về mức sống giữa các vùng miền

Nhân dân Đắk Lắk đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng về vấn đề phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Chính trị

Đảng viên Hà Nội góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng

Theo Bí thư Quận ủy Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn, một số đảng viên bày tỏ ý kiến rằng Đảng cần nghiên cứu bổ sung thêm giải pháp về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, nhất là thị trường quyền sử dụng đất.
Chính trị

Tạo nền tảng vững chắc cho con đường phát triển của đất nước

Theo đại biểu Quốc hội, đổi mới sáng tạo là chìa khóa để thực hiện các chủ trương đổi mới của Đảng về chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số và nâng cao năng lực khoa học công nghệ.
Chính trị

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Trí tuệ, trách nhiệm của nhân dân

Hơn 20 ngày qua, ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân rất đa dạng, đề cập các nội dung quan trọng về định hướng phát triển đất nước trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là công tác xây dựng Đảng.
Chính trị

Chất vấn và thảo luận các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Sáng 10/11, Quốc hội họp phiên toàn thể trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội. Còn phiên chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
Chính trị

Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng và củng cố khối đại đoàn kết

Cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đại hội XIII của Ðảng để đất nước Việt Nam phát triển nhanh và bền vững hơn.
Người Việt bốn phương

Cộng đồng người Việt tại Australia góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng

Các đại biểu đã đưa ra nhiều nhận xét, góp ý, đề xuất cụ thể về nội dung các văn kiện, tập trung vào các vấn đề kinh tế, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, phát triển bền vững...
Xã hội

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng: Chú trọng quyền của người dân

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Thị An cho rằng dự thảo lần này quan tâm đến đời sống của người dân, đến những quyền lợi sát sườn, đến những nhu cầu xứng đáng được hưởng của người dân.
Chính trị

Kiên Giang tiến hành bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND

Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021
Chính trị

Ủy ban TW MTTQ Việt Nam góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng

Theo các đại biểu, trong nhiệm kỳ tới, việc xây dựng, chỉnh đốn cả hệ thống chính trị phải là điều quan trọng để mang lại niềm tin cho dân, tránh những nhũng nhiễu, phiền hà cho dân.
Chính trị

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng: Ý kiến tâm huyết của thanh niên

Tại Hội nghị lấy ý kiến thanh niên công nhân, thanh niên đô thị, thanh niên nông thôn về dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tổ chức tại Bắc Ninh, nhiều ý kiến tâm huyết đã được đưa ra.
Chính trị

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội công phu, chất lượng và khoa học

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đánh giá đúng tình hình đất nước trong 5 năm qua và sau 35 năm đổi mới, đề cập đến những vấn đề mới cần thống nhất nhận thức trong cán bộ, Đảng viên.
Chính trị

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Trí tuệ và tâm huyết của tuổi trẻ

Góp ý văn kiện thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm và trí tuệ của tuổi trẻ với Đảng, là dịp quan trọng để đoàn viên thanh niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, nhu cầu của mình với Đảng.
Chính trị

Sáu kinh nghiệm rút ra từ Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương

Cấp ủy triệu tập đại hội cần nêu cao tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị đại hội một cách công phu, chu đáo, nghiêm túc, có kế thừa...
Chính trị

100% đảng bộ đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Tính đến hết ngày 29/10, có 67/67 đảng bộ đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đã bầu được 3.330 đồng chí vào Ban Chấp hành các Đảng bộ, 1.084 đồng chí tham gia lần đầu.
Chính trị

Nhìn lại đợt Đại hội Đảng bộ trực thuộc TW: Chuẩn bị kỹ lưỡng

Các Đảng bộ tỉnh, thành phố và Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW - hoàn thành trước ngày 31/10/2020.
Chính trị

Người dân Hải Phòng đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị

Hầu hết các ý kiến nhất trí với chủ đề Đại hội XIII của Đảng và cho rằng chủ đề này đã thể hiện cách nhìn toàn diện, với quyết tâm cao trong công cuộc xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Chính trị

Kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị lấy ý kiến các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
Xã hội

Tạo điều kiện phát triển các doanh nghiệp do nữ giới làm chủ

Việc giải quyết vấn đề bình đẳng giới và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, trong đó có việc tạo điều kiện để phát triển các doanh nghiệp do nữ giới làm chủ cần được coi là ưu tiên.