Phat huy vai tro tap hop, doan ket cac the he cuu chien binh hinh anh 1Các cựu chiến binh tham quan triển lãm ảnh có chủ đề Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - lịch sử 90 năm vẻ vang được trưng bày tại công viên Lam Sơn. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Xổ số Mega 645 Hơn 30 năm xây dựng, phát triển, đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Hội Cựu chiến binh Việt Nam ngày càng phát triển, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động.

Xổ số Mega 645Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới,” nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước.

Sau hơn nửa thế kỷ đấu tranh cách mạng và kháng chiến chống giặc ngoại xâm, cả nước có trên 4 triệu cựu chiến binh.

Trong chiến tranh, họ vào sinh ra tử, đối mặt với quân thù lập nên những chiến công lẫy lừng. Hòa bình lập lại, họ là những người tiên phong, gương mẫu, cùng Đảng, chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.

[Hội Cựu chiến binh Việt Nam góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII]

Để tập hợp, đoàn kết các thế hệ cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam được thành lập với vai trò tổ chức, động viên các thế hệ cựu chiến binh giữ gìn, phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ," tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ thành quả cách mạng; xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu.

Ngay từ khi thành lập, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã nhanh chóng khẳng định được vai trò, vị trí của mình, từng bước xây dựng hệ thống tổ chức Hội vững mạnh; bảo đảm chính trị, tư tưởng, đội ngũ cán bộ, hội viên. Hệ thống tổ chức Hội đã được xây dựng hoàn chỉnh từ Trung ương đến cơ sở.

Xổ số Mega 645Đến nay 100% xã, phường có tổ chức Hội và xuống các thôn, ấp, bản, tổ dân phố đều có chi hội, phân hội hoặc có cựu chiến binh làm nòng cốt trong công tác vận động quần chúng.

Xổ số Mega 645Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, khẳng định qua 31 năm, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã phát huy vị trí, vai trò, tích cực vận động cựu chiến binh cả nước giữ vững bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ,” tổ chức, động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; tham gia tích cực, có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đất nước.

Phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các ban, ngành, đoàn thể trong việc tham gia tích cực, có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào của đất nước, địa phương, Trung ương Hội Cựu chiến binh đã xây dựng chương trình phối hợp với Chính phủ, các bộ, ngành, đoàn thể như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Hiệp hội Doanh nhân Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức các chương trình "Tri ân đồng đội, vang mãi khúc quân hành."

Xổ số Mega 645Công tác đền ơn, đáp nghĩa được triển khai hiệu quả từ Trung ương tới địa phương.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tổ chức triển khai, hưởng ứng nhiều phong trào với nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, hiệu quả như Cuộc vận động Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các phong trào phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn; phong trào bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; chương trình xóa đói, giảm nghèo...

Với phương châm “Cựu mà không cũ, cựu mà mới,” các cấp Hội luôn coi việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội là nhiệm vụ quan trọng, quan tâm công tác xây dựng Hội trên cả ba phương diện: chính trị tư tưởng; tổ chức và đội ngũ cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát.

Xổ số Mega 645Nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội ngày càng góp phần thể hiện rõ hơn vai trò, tính chất của một tổ chức chính trị-xã hội; có sự phân công trách nhiệm cụ thể, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong hành động.

Xổ số Mega 645Cựu chiến binh cũng là lực lượng quan trọng, phát huy vai trò của người có uy tín ở địa phương, trong cộng đồng dân cư, tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Với những kết quả to lớn, tích cực đã đạt được, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, nhiều tập thể, cá nhân, hội viên được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, tặng Huân chương Lao động...

Những ghi nhận đó đã thể hiện sự đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Xổ số Mega 645Đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc từng nhấn mạnh: Là một đoàn thể của những người đã từng chiến đấu, rèn luyện, trưởng thành trong khói lửa kháng chiến, đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh Việt Nam phải luôn vững mạnh tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Mỗi cán bộ, hội viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước những khó khăn, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; gương mẫu chấp hành, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thời gian tới, các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các quy chế, quy định của Đảng về nêu gương, giám sát, phản biện xã hội, nhất là quy định về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền; chủ động tham gia thực hiện tốt chế độ chính sách, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên và cựu chiến binh; nêu gương, vận động, động viên các cựu quân nhân tham gia các câu lạc bộ, ban liên lạc cựu quân nhân; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phong trào thi đua ở cơ sở.

Gắn phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫuXổ số Mega 645” của Hội với các phong trào, cuộc vận động của các địa phương và cả nước, nhất là phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các cấp Hội sẽ thường xuyên quan tâm động viên cán bộ, hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình hội viên...

Xổ số Mega 645Đến nay, chiến tranh đã chấm dứt hơn 4 thập kỷ, một chặng đường dài đầy gian lao vất vả đã đi qua nhưng con đường hướng tới tương lai tươi đẹp, thịnh vượng của đất nước vẫn còn nhiều chông gai, thách thức.

Xổ số Mega 645Các thế hệ hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ tiếp tục cùng nhau đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Hội ngày càng lớn mạnh.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các cựu chiến binh luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tiếp tục giữ vững, phát huy phẩm chất cao đẹp để sáng mãi tinh thần “Bộ đội Cụ HồXổ số Mega 645” trong thời bình./.

Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)